پارکینگ خودرو

پارکینگ هتل پارسیان بوعلی با داشتن بیش از 50 عدد فضای پارک خودرو، مکان مناسبی جهت توقف خودروهای میهمانان اقامتی و مراسمی می باشد.