سالن مراسم

سالن الوند هتل پارسیان بوعلی برای برگزاری همایش، سمینار و جلسات می باشد.این سالن با چیدمان اختیاری آماده برکزاری مراسم شما می باشد که بر اساس درخواست و نوع مراسمتان در حالتهای مختلفی چیده می شود.